UVJETI NAJMA – APARTMAN NANO-MARIS

 1. OSNOVNI POJMOVI
  1. Apartman – Apartman Nano-maris (adresa Samorašnji put 107, Novalja, otok Pag, Hrvatska)
  2. Vlasnik apartmana, odnosno njegov ovlašteni predstavnik – najmodavac
  3. Gost apartmana – najmoprimac
  4. Kućni red – popis osnovnih pravila ponašanja u apartmanu i na vrtu apartmana
  5. Ugovor o najmu – pisana Potvrda rezervacije + Uvjeti najma apartmana
  6. Potvrda rezervacije – pisani odgovor vlasnika apartmana za plaćeni najam ili predujam za najam apartmana
  7. Prijava gostiju apartmana – postupak prijave gostiju apartmana Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ)
  8. Web stranica apartmana – www.apartmentnanomaris.com
  9. Adresa elektroničke pošte vlasnika apartmana – nanomaris1@gmail.com
 2.  
 3. 2. APARTMAN
   1. Opis apartmana i popis opreme prikazani su tekstom i fotografijama na web stranicama apartmana. Vlasnik apartmana je odgovoran za točnost podataka na web stranicama apartmana.
   2. Apartman u trenutku dolaska gosta mora biti čist i u punom funkcionalnom stanju. Vlasnik apartmana je odgovoran za ispravnost uređaja u apartmanu. U slučaju neispravnosti uređaja gost apartmana odmah po saznanju obavještava vlasnika apartmana o problemu koji ih je dužan ukloniti u što kraćem vremenu.

           3. OPĆI UVJETI NAJMA

  1. Gosti se obvezuju u apartmanu i u vrtu oko apartmana ponašati odgovorno sa odgovarajućom pažnjom, pridržavajući se pravila iz ovih Uvjeta najma i Kućnog reda istaknutog na web stranicama apartmana i na vidljivom mjestu u apartmanu. Cjenik usluga također je istaknut na vidljivom mjestu u apartmanu.
  2. Gost apartmana se obavezuje vratiti apartman u stanju kakvom ju je primio. Za vrijeme razdoblja najma gost apartmana se obvezuje odmah prijaviti nastanak bilo kakve štete na apartmanu ili vrtu oko apartmana. Prilikom odlaska gost apartmana se obvezuje sa vlasnikom apartmana pregledati apartman i vrt oko apartmana. Za nanesenu štetu gost apartmana odgovara vlasniku apartmana. Štetom se može smatrati i potreba za dodatnim čišćenjem zbog posebno lošeg stanja u kojem je gost vratio apartman vlasniku. U tim slučajevima vlasnik apartmana ima pravo tu štetu naplatiti iz depozita za štete.
  3. Ukoliko gost prilikom preuzimanja apartmana uoči nedostatno čišćenje, štetu ili druge neispravnosti u apartmanu, ili ima prigovore druge vrste, obavezan ih je prijaviti. Prigovori glede čišćenja upućuju se odmah na licu mjesta. Ostale prigovore gost apartmana obavezan je bez odgode ili najkasnije u roku od 24 sata prijaviti vlasniku apartmana. U tom slučaju gost apartmana se obvezuje ostaviti vlasniku apartmana primjeren rok za otklanjanje prigovora.
  4. U niti jednom trenutku u apartmanu ne smije biti smješteno više osoba od propisanog, jasno navedenog na web stranicama apartmana. Za vrijeme boravka u apartmanu gost apartmana se obvezuje vlasniku apartmana unaprijed najaviti sve posjetitelje koji mu dolaze u goste. Gost apartmana je obavezan zatražiti odobrenje od vlasnika apartmana ukoliko je ukupni broj osoba u apartmanu ili u vrtu oko apartmana veći od propisanog.
  5. Vlasnik apartmana ne može se smatrati odgovornim za buku koja dopire sa posjeda u tuđem vlasništvu, gradilišta, prometnica, i slično. Ukoliko vlasnik apartmana može utjecati na smanjenje navedene buku to će učiniti u najkraćem mogućem roku. Gosti apartmana ne smiju dok su u vrtu apartmana ometati javni red i mir.
  6. U apartmanu je dopušteno držanje kućnih ljubimaca što je istaknuto na web stranici apartmana. Gosti apartmana su odgovorni za čišćenje za svojim kućnim ljubimcima. Kućnim ljubimcima nije dopušteno korištenje namještaja apartmana, a svaki dokaz o korištenju namještaja od strane kućnih ljubimaca može prouzročiti dodatne troškove gostima apartmana. Kućni ljubimci moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće i svih drugih bolesti sukladno važećim propisima. Vlasnik apartmana ne preuzima nikakvu odgovornost zbog eventualne bolesti ili ozljede koju kućni ljubimci mogu pretrpjeti tijekom boravka u apartmanu ili u vrtu apartmana, kao niti za alergijske reakcije gostiju apartmana do kojih može doći uslijed držanja kućnih ljubimaca.
  7. U unutrašnjosti apartman je dozvoljeno pušenje.
  8. Odlazak gosta iz apartmana prije isteka predviđenog najma i bez prethodne obavijesti i dogovora sa vlasnikom apartmana biti će na rizik i trošak gosta apartmana.
  9. Cijene smještaja i ostalih usluga istaknute na web stranici apartmana izražene su u eurima. Plaćanje akontacije i ostatka najma vrše se putem bankovnog transfera. Vlasnik apartmana ne može odgovarati za naknade drugih bankovnih institucija. 
  10. Prilikom primopredaje vlasnik apartmana izdaje gostu apartmana račun za najam. Iznosi na računu izraženi su u nacionalnoj valuti vlasnika apartmana. Troškovi vode, plina, električne energije i interneta te posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje unutrašnjosti vile, održavanje okoliša, prijava boravka i boravišna pristojba kao i poreze uključeni su u cijenu najma smještaja.
  11. Vlasnik apartmana se ne može smatrati odgovornim u slučaju „više sile“ (rat, prirodna katastrofa, ekološka katastrofa, epidemije, zatvaranje granica, štrajk…) koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora o najmu.
  12. Temeljem odredbi Uredbe (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi gosti apartmana daju vlasniku apartmana na uvid važeću osobnu ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu) ili Privolu za korištenje potrebnih osobnih podataka u svrhu prijave gostiju. Vlasnik apartmana ne smije osobne podatke gostiju apartmana koristiti u druge svrhe. Vlasnik apartmana je nakon prijave gostiju apartmana dužan uništiti prikupljene osobne podatke gostiju.
  13. Gosti apartmana imaju pravo na pisani prigovor za pruženu uslugu smještaja. Pisani prigovor dostavlja se na adresu elektroničke pošte vlasnika apartmana. Vlasnik apartmana dužan je pismeno odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od trenutka primitka prigovora.
 1.  
 2. 4. POSTUPAK NAJMA I PRIMOPREDAJE APARTMANA
  1. Rezervacijom apartmana započinje postupak ugovaranja najma apartmana. U roku od tri (3) dana od rezervacije gost apartmana plaća predujam vlasniku apartmana koja iznosi najmanje 15% od ukupnog iznosa najma za rezervirani period. Ugovor o najmu smatra se sklopljenim u trenutku kad vlasnik apartmana primi uplaćeni iznos predujma. U slučaju da se uplata ne izvrši u roku od tri (3) dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu se smatra raskinutim, te je vlasnik ovlašten, bez posebne obavijesti gostu apartmana, sklopiti novi Ugovor o najmu sa drugim gostom. Vlasnik apartmana, iako nije u obvezi, može prije raskida Ugovora o najmu gostu apartmana poslati obavijest kao podsjetnik na obvezu plaćanja uz primjereni rok izvršenja. Ostatak najma gost apartmana uplaćuje na račun vlasnika apartman najkasnije dodana od početka razdoblja najma.  
  2. Plaćanjem predujma za rezervaciju gost apartmana bezuvjetno prihvaća ove Uvjete najma. Vlasnik apartmana nakon primitka uplate predujma šalje gostu apartmana pisanu Potvrdu rezervacije putem elektroničke pošte. Potvrda rezervacije sadrži: kontakt podatke vlasnika apartmana, adresu i lokaciju apartmana, broj gostiju apartmana, razdoblje rezervacije vile, vrijeme dolaska i odlaska gostiju apartmana, iznos uplaćenog predujma i iznos ukupnog najma za razdoblje rezervacije. Pisana potvrda rezervacije zajedno sa ovim Uvjetima najma čini Ugovor o najmu apartmana.
  3. Tijekom procesa rezervacije gost mora prijaviti broj kućnih ljubimaca. Nije dopušteno držati veći broj kućnih ljubimaca od broja koji je prijavljen.
  4. Propisani najveći broj osoba koje mogu biti u jednom trenutku smješteni u apartmanu ili u veru apartmana je četiri (4). U svako doba u apartmanu ili u vrtu apartmana ne smije boraviti veći broj osoba od naznačenih u Potvrdi rezervacije. Zahtjev za promjenom broja osoba koje će boraviti u vili gost apartmana upućuje pismeno elektroničkom poštom vlasniku vile najkasnije tri (3) dana prije dolaska gosta.
  5. Vrijeme predviđeno za dolazak gostiju u apartman je najranije u 15:00 sati po lokalnom vremenu. Vrijeme predviđeno za odlazak gostiju iz apartmana je najkasnije u 10:00 sati po lokalnom vremenu. Vlasnik apartmana dočekuje goste radi primopredaje apartmana i postupka prijave gostiju. U iznimnim slučajevima vlasnik apartmana u dogovoru sa gostom apartmana dogovara preuzimanje ključa apartmana u sandučiću za ključeve. Vlasnik apartmana putem SMS poruke dostavlja gostu apartmana kod za otvaranje sandučića za ključeve. Gost apartmana se prilikom primopredaje apartmana obvezuje vlasniku apartmana dati na uvid važeću osobnu ispravu radi postupka prijave gostiju. Primopredaja apartmana izvršiti će se samo u slučaju plaćenog punog iznosa najma apartmana i davanja pologa u iznosu od 120 eura. Polog služi radi osiguranja štete na imovini vlasnika apartmana. Vlasnik apartmana vraća puni iznos pologa gostu apartmana prilikom odlaska, ukoliko tijekom njegovog boravka nije došlo do štete na imovini vlasnika. U slučaju da gost počini štetu na imovini vlasnik apartmana može naplatiti nastalu štetu iz depozita. Ukoliko je nastala šteta veća od visine depozita vlasnik apartmana ima pravo zatražiti od gosta apartmana plaćanje preostalog iznosa gotovinom na licu mjesta. U slučaju kasnijeg odlaska od ugovorenog gost apartmana se obvezuje platiti sve dodatne troškove gotovinom na licu mjesta.
 3.  
 4. 5. OTKAZ UGOVORA O NAJMU
  1. Gost apartmana može vlasniku apartmana otkazati Ugovor o najmu apartmana  samo pismeno elektroničkom poštom, bez obveze navođenja posebnog razloga otkazivanja. Otkaz ugovora o najmu apartmana primjenjuje se od dana kada je vlasnik apartmana potvrdio primitak takvog otkaza. U slučaju otkaza Ugovora o najmu manje od 30 dana prije termina dolaska, vlasnik apartmana zadržava sve primljene uplate do dana otkaza, te gost apartmana nema pravo na povrat istih. U slučaju otkaza Ugovora o najmu više od 30 dana prije termina dolaska, vlasnik apartmana ne zadržava sve primljene uplate do dana otkaza, te gost apartmana ima pravo na povrat istih.
  2. Vlasnik apartmana može gostu apartmana otkazati Ugovor o najmu apartmana u slučaju kad:
   • se gosti apartmana ne pridržavaju pravila Kućnog reda i ovih Uvjeta najma,
   • gost apartmana ne izvrši plaćanje u rokovima navedenim u ovim Uvjetima najma,
   • gosti apartmana nemarnim ponašanjem prouzroče štetu na imovini apartmana ili u vrtu apartmana,
   • se gosti apartmana ne pridržavaju uputa vlasnika apartmana i ne poštuju odredbe ovih Uvjeta najma,
   • svi gosti apartmana prilikom primopredaje ne omoguće vlasniku apartmana uvid u važeću osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica) radi propisanog postupka prijave gostiju,
   • bez posebnog odobrenja vlasnika u apartmanu ili u vrtu apartmana boravi više od propisanog broja gostiju,
   • gosti apartmana ne žele platiti dodatni polog radi osiguranja štete na imovini vlasnika apartmana,
   • gost apartmana dovede kućne ljubimce bez prethodne najave i odobrenja vlasnika apartmana i bez dokaza o cijepljenu kućnih ljubimaca protiv bjesnoće i drugih bolesti sukladno važećim propisima,
   • gosti apartmana ometaju javni red i mir ili se ogluše na upozorenja vlasnika apartmana za remećenje javnog reda i mira,
   • nastupi „viša sila“ opisana u ovim Uvjetima najma.
 1.  6.  ZAVRŠNE ODREDBE
  1. U slučaju povrede odredbi ovih Uvjeta najma vlasnik apartmana ovlašten je raskinuti Ugovor o najmu, prilikom čega gost apartmana nema pravo od vlasnika apartmana tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja. Raskid Ugovora o najmu apartmana stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka. Gosti apartmana se obvezuje odmah trajno napustiti apartman.
  2. Neovlaštena upotreba podataka objavljenih na web stranici apartmana, makar i djelomična, zakonom je zabranjena i predstavlja povredu autorskih prava.
  3. Kućni red i ovi Uvjeti najma objavljeni su na web stranicama apartmana na hrvatskom i engleskom. U slučaju dvojbe oko tumačenja, mjerodavna je verzija na hrvatskom jeziku.
  4. U slučaju spora ugovorne strane nastojati će sve sporove riješiti dogovorno. U protivnom ugovara se nadležnost suda u Zagrebu i primjena hrvatskog prava.

KUĆNI RED – APARTMAN NANO-MARIS

Dragi gosti,

Dobro došli u Apartman Nano-maris! Iznimno nam je drago što ste odabrali naš apartman za godišnji odmor.

Kako bi Vaš boravak u apartmanu bio što ugodniji želja nam je upoznati Vas sa osnovnim obavijestima.

Želja nam je omogućiti Vam ugodan boravak, kao što smo to omogućili i gostima koji su u našem apartmanu boravili prije Vas. Naš osnovni cilj je osigurati gostu ugodan smještaj, a želja da se gosti za vrijeme boravka u apartmanu osjećaju kao u svojoj kući. Kako bi to omogućili molim Vas da se pridržavate sljedećih uputa:

 • Dolazak je uobičajeno predviđen najranije od 15 sati, a odlazak najkasnije do 10 sati.
 • U vremenskom periodu od 10 do 15 sati čisti se i priprema unutrašnjost apartmana, dvorište..
 • Za čišćenje i održavanje apartmana koristimo usluge profesionalnog servisa za čišćenje.
 • Apartman je opremljene klima uređajem, te je za vrijeme njihove upotrebe potrebno zatvoriti vrata i prozore u svrhu nepotrebne potrošnje električne energije.
 • U slučaju loših vremenskih uvjeta ili nevremena svi suncobrani, vrata, prozori i škure moraju biti propisno zatvoreni.
 • Upotreba opreme u kućanstvu i dvorištu apartma je na vlastitu odgovornost.
 • Sva električna oprema u kući mora se upotrebljavati uz određenu dozu opreza i u skladu sa pribavljenim uputama o uporabi.
 • Pušenje u unutrašnjosti kuće je dozvoljeno.
 • Kućnim ljubimcima dozvoljen je boravak u kući. Kućnim ljubimcima nije dozvoljena upotreba kućnog namještaja.
 • Osobama koje nisu prijavljene kao gosti Apartmana Nano-maris nije dozvoljen boravak u kući preko noći ili cijelog dana, kao niti upotreba kućnog inventara bez eksplicitnog odobrenja vlasnika.
 • Kako bi gostima koji dolaze osigurali ugodan smještaj molimo da apartman pri svom odlasku ostavite u stanju kakvom ste je zatekli pri svom dolasku.
 • Pozivamo Vas da se tijekom svog boravka u Apartmanu Nano-maris osjećate kao u svojoj kući.
 • U slučaju potrebe na Vašem smo raspolaganju 24/7.
 • U skladu sa Općom Uredbom o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR) potrebna je pismena privola svih gostiju za korištenje osobnih podataka u svrhu prijave i odjave gostiju.
 • U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošaća pisani prigovor na pruženu uslugu smještaja dostavlja se na sljedeću mail adresu: nanomaris1@gmail.com
 • Odgovor se dostavlja u roku od 15 dana od trenutka primitka pisanog prigovora.

                                                                                                                                                                                     Želimo Vam ugodan godišnji odmor!

                                                                                                                                                                                                        Vaš domaćin, Nataša